Jak przygotować plik

Jak przygotować plik

 

 • Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

 • Dane przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem FTP.
 • Rekomendowanym formatem plików jest PDF.

Formaty plików

TIF – należy zachować odpowiednie parametry:

 1. format 1:1,
 2. spady po 2 mm z każdej strony,
 3. rozdzielczość 350 dpi,
 4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 5. bez warstw – spłaszczone,
 6. zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 7. projekt wyśrodkowany na stronie,
 8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Paula nie ponosi odpowiedzialności

JPG – należy zachować odpowiednie parametry

 1. format 1:1,
 2. spady po 2 mm z każdej strony,
 3. rozdzielczość 350 dpi,
 4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 5. projekt wyśrodkowany na stronie.
 6. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 7. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 8. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Perfekt-Druk nie ponosi odpowiedzialności

PDF – PrePress – zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 2. spady po 2 mm z każdej strony,
 3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 4. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 5. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 6. projekt wyśrodkowany na stronie,
 7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Perfekt-Druk nie ponosi odpowiedzialności

CDR – pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

 1. prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
 2. wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1,
 3. fonty zamienione na krzywe,
 4. spady po 2 mm z każdej strony,
 5. wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),
 6. praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
 7. projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,
 8. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 9. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 10. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 11. projekt wyśrodkowany na stronie,
 12. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
 13. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 14. wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Perfekt-Druk nie ponosi odpowiedzialności
 15. Orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (Dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy)

UWAGA!!!


Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.
Uwaga wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK . Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.
Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem – przekształcić na mapę bitową. Istnieje także możliwość sprawdzenia poprawności dokonania korekty materiałów przesłanych przez Klienta. W takim przypadku należy wybrać opcję „PEŁNEGO SPRAWDZENIA SKŁADU“ przy składaniu zamówienia. Klient w takiej sytuacji otrzymuje plik do akceptacji na swoje konto w systemie Online

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw – spłaszczone. Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Prawidłowo przygotowany PDF

PDF-y – PrePress:

 1. acrobat 4 wersja 1.3,
 2. zdjęcia 350dpi,
 3. wektory 2400 dpi,
 4. spady po 2 mm + linie cięcia,
 5. katalogi i broszury – strony w kolejności 1,2,3 … itd. (żadnych składek),
 6. całość CMYK,
 7. dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),
 8. ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie,
 9. projekt wyśrodkowany na stronie.
 10. czcionki zamienione na krzywe

Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ na profil referencyjny Drukarni . Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię .

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

letter

Zapisz się do newslettera

Badź z nami na bieżąco.